Friidrottens årsberättelse 2021

För verksamhetsåret 2021 har friidrottens sektionsstyrelse bestått av följande personer:

  • Markus Åkerfelt, ordförande
  • Lucas Mattsson, vice ordförande
  • Jimmy Pero, sekreterare
  • Åke Björklund, medlem
  • Marie Rask, medlem

Även tränarna för den äldre gruppen, Amanda Gustafsson och Sebastian Diaz Vargas (våren), har haft möjlighet att delta i styrelsens möten. Som kontaktperson till ÅID:s friidrottsutskott har Lucas Mattsson fungerat.

Allmänt om det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsåret 2021 har fortsättningsvis, i likhet med samhället i stort, präglats av nedstängningar och begränsningar i samband med den fortsatta coronapandemin. Friidrotten har haft uppehåll från träningsverksamheten i kortare perioder, men har överlag lyckats hålla igång träningarna med diverse försiktighetsåtgärder.

Ombyggnationen av WHA och förseningen av den nya friidrottsarenan vid Baltichallen innebar också, även detta år, begränsningar i verksamheten. Förutsättningarna att träna friidrott på WHA har varit fortsatt begränsade, med endast tre banor och det nylagda konstgräset som begränsat möjligheterna till utövande av kastgrenar. I september 2021 färdigställdes äntligen löparbanorna på den nya Baltic Friidrottsarena och friidrottarna kunde delvis flytta in och påbörja träningsverksamheten. En hel del arbete fortgick under hösten med bland annat läktare och förråd, och avsaknad av belysning gjorde att säsongen på den nya arenan blev kort. Arenan ska stå helt klar under våren 2022 och ska då kunna utnyttjas fullt ut, med stort hopp om ett uppsving i intresset för friidrotten som följd.

Noterbart och glädjande är att antalet deltagare inte har påverkats negativt av dessa begränsningar och utmaningar. Tvärtom har juniorverksamheten inom friidrotten fortsatt att växa och de två ungdomsgrupperna utvidgas ständigt med nya förmågor som testar på friidrott för första gången. Juniorernas träningsår avslutades traditionellt med en julavslutning, denna gång endast för den äldre gruppen som besökte SmartPark i Eckerö för att spela laser tag. Pandemirestriktioner satte dessvärre stopp för julavslutningen för den yngre gruppen.

Styrelsen har under året aktivt jobbat för att stärka friidrottens långsiktiga status. Man har under året säkrat ett flertal fleråriga sponsoravtal, som kommer att gynna sektionens ekonomi under lång tid framöver. Sponsorerna erbjuds bland annat synlighet längs staketet på den nya Baltic Friidrottsarena och på de nya föreningströjor som köptes in under hösten 2021. För att öka IFK Friidrotts synlighet producerade man också en föreningsskylt till den nya arenan i samarbete med ÅID:s friidrottssektion.

Juniorverksamhet

Nybörjargruppen på träning på Wiklöf Holding Arena i september 2021. Foto: Åke Björklund

IFK Friidrott har under 2021 drivit två juniorgrupper: En nybörjargrupp under ledning av Åke Björklund och en grupp för lite längre hunna som tränats av Amanda Gustafsson och Sebastian Diaz Vargas. Sebastian flyttade i början av höstterminen till fastlandet för militärtjänstgöring och Amanda tog då ensam över helhetsansvaret för gruppen. Åldern på barnen i juniorverksamheten varierar mellan 6–13 år. Intresset för friidrotten har vuxit stadigt och med det även antalet aktiva juniorer. Träningar har hållits en gång per vecka, inomhus på Idrottsgården under perioden oktober-april och utomhus på WHA under sommaren. Föreningens äldre idrottare har i likhet med tidigare år tränat under ledning av Ålands Idrottsdistrikt.

Flera av de årligen återkommande tävlingarna för juniorer på Åland tvingades ställa in på grund av coronapandemin, men ungdomsserien utomhus kunde anordnas enligt vanligt koncept på arenorna i Hammarland, Lemland och avslutningsvis i Mariehamn. Trots ett stabilt antal aktiva juniorer i verksamheten var intresset för deltagande i ungdomsserien svalt och föreningen ställde upp med endast fyra deltagare. Eddie Furu vann sin åldersklass P9, medan Viggo Clemes tog silver i P15 och Alfred Pero tog brons i P13.

Under våren avgjordes också S-Markets terrängcup med deltävlingar i Eckerö, Lumparland och Jomala, med flera fina framgångar av IFK-idrottare. Bröderna Morgan (P13) och Eddie (P9) Furu upprepade sina vinster från förra året i respektive åldersklass, och Melvin Östergård tog hem vinsten i P11-klassen. Totalt deltog fem IFK-idrottare.

Seniorverksamhet

Viggo Clemes (vänster) tillsammans med Hannes Sjöblom under SFI-mästerskapen i Närpes i juli. Foto: Benita Gustafsson

Även seniorernas tävlingssäsong blev mycket begränsad med anledning av pandemin. Reserestriktioner och begränsningar av offentliga tillställningar betydde bland annat att tävlingsresor till Sverige var uteslutet, att antalet tävlingar var betydligt mindre än andra år och att kvalgränserna till vissa tävlingar var tuffare. Resorna till Finland var en logistisk utmaning och tävlingsutbudet på hemmaplan skralt, men ett antal mycket fina prestationer noterades trots det.

Viggo Clemes är, trots sin ringa ålder på 15 år, Ålands just nu starkast lysande sprinterlöfte. Vid SFI-mästerskapen i Närpes knep han två guld, både på 100m och 300m, för att en månad senare även befästa sin plats i den nationella eliten då han knep ett silver och ett brons i samma grenar vid FM-tävlingarna i Karleby.

Båda sprintersystrarna Wiss gjorde comeback under året med fina noteringar. Sara tävlade i slutet av juni i Eskilstuna med fina 12,17 på 100 m. I sitt andra lopp klockades hon för starka 11,97, men i för kraftig medvind för att göra resultatet statistikdugligt. Hanna å sin sida sprang 100 m vid en tävling i Tranås. Tiden 12,67 är löftesrik.

Allt fler åländska friidrottsveteraner har valt att satsa lite extra på sitt tävlande. IFK-idrottaren Tom Tommiska hör dit. Han har ett år kvar till 50 fyllda men ligger trots det kvar förbluffande nära sin rekordnivå i diskus och lyckades vid SFI-mästerskapen i Närpes knipa ett brons i herrklassens diskus.

Vad värdetävlingar och mästerskap beträffar var säsongen tunn, med anledning av de begränsade möjligheterna till tävlingsförberedande träning och tävling, men trots det uppvisades de åländska färgerna på en rad olika tävlingar. Till SFI-mästerskapen i Närpes reste 14 åländska friidrottare och lyckades komma hem med två guld och två silver, varav tre medaljer till IFK-idrottare: Två guld signerade Viggo Clemes och ett brons signerat Tom Tommiska. Viggo följde upp succén med ett silver och ett brons vid 15-åringarnas FM i Karleby.

Sammanfattningsvis kan man säga att säsongen 2021 varit en säsong som bjudit på extraordinära utmaningar, men där enskilda IFK-idrottare ändå lyckats bjuda på imponerande insatser. Det fortsatt växande intresset för friidrott på juniorsidan bådar gott inför framtiden och den nya friidrottsarenan som färdigställs under våren 2022 kommer erbjuda fina möjligheter att utveckla verksamheten, såväl ekonomiskt i form av ökade sponsorintäkter som idrottsligt. Styrelsen ser goda framtidsutsikter för verksamheten och tror att de nästkommande åren kommer att innebära ett lyft för friidrotten både inom IFK och på resten av Åland.

Slutligen önskar vi i styrelsen att rikta ett stort tack till våra trogna sponsorer som möjliggjort den framgångsrika verksamheten under året:

  • Ömsen
  • Ålandsbanken
  • PerNord

Styrelsen för IFK Mariehamns friidrottssektion

Kategorier:
Allmänt Friidrott