Styrelsen

Lars Janlöv

Ordförande

Niklas Böling

Kassör

Heidi Räsänen-Lindberg

Medlem

Matti Janlöv

Medlem

Daniel Blomster

Medlem

Sixten Söderström

Medlem