Centralstyrelsen 2021

Stefan Mattsson

Ordförande
0457 344 4830

Lucas Mattsson

Vice ordförande
0457 342 8649

Henrik Granskog

Sekreterare

Lars Janlöv

Kassör

Leif Johansson

Medlem

Mikael Granskog

Medlem (IFK Mariehamn Fotboll r.f.)

Katarina Sundberg

Medlem (IFK Mariehamn Bowling r.f.)

Tomas Lindqvist

Medlem (IFK Mariehamn Ishockey r.f.)

Kontakta styrelsen:

IFK Mariehamn
Wiklöf Holding Arena
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland

FO-nummer: 0503165-8
Kontonummer: FI73 6601 0001 1221 00