Föreningen

IFK Mariehamn grundades 1919 och är landskapet Ålands äldsta kvarvarande idrottsförening för landsporter (Åländska Segelsällskapet ÅSS och Mariehamns Seglarförening MSF är äldre). Idag sköts de mer allmänna ärendena av en centralstyrelse i IFK Mariehamn r.f., under vilken lyder tre sektioner:

  • Friidrott
  • Orientering
  • Skidning

Som egna grenföreningar med rätt att använda IFK:s logo och färger verkar följande fyra föreningar:

  • IFK Mariehamn Bordtennis r.f.
  • IFK Mariehamn Bowling r.f.
  • IFK Mariehamn Ishockey r.f.
  • IFK Mariehamn Fotboll r.f.

Verksamheten kring fotbollens (herr-)representationslag sköts som ett aktiebolag:

  • IFK Mariehamn Ab
IFK Mariehamns organisationsstruktur, som den illustreras i jubileumskrönikan från 2019.

Dokument

Riktlinjer för IFK:s barn- och ungdomsidrott

Alla som verkar för och arbetar inom barn- och ungdomsverksamheten introduceras om riktlinjerna och skall därefter följa dem.

Våra värdegrunder

Värdegrunden utgör IFK Mariehamns grundpelare för hur verksamheterna skall bedrivas.

Våra stadgar

Här hittar du stadgarna för föreningen IFK Mariehamn r.f.