Protokoll

På den här sidan publiceras protokoll från centralstyrelsens möten samt från från föreningens årsmöten. Du öppnar respektive protokoll genom att klicka på antingen rubriken eller logo-ikonen.

2020

Centralstyrelsen 31 mars

Vid mötet diskuterades bland annat den nya hemsidan.

2019

Årsmöte X februari

Centralstyrelsen X mars

Centralstyrelsen X oktober